Dakpanklas

De dakpanconstructie is het antwoord op de twijfel tussen vmbo-theoretisch en vmbo-kader.
Om deze twijfel tussen de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg goed te begeleiden, hebben wij een dakpanconstructie voor deze twee leerwegen opgezet.