Wat is het STOOOMlab op Stadion?

In het stOOOmlab gaan leerlingen kennismaken met moderne technieken en ervaren zij de (toekomstige) toepassingen. Denk hierbij aan VR/AR, programmeren, 3D-ontwerpen-maken-printen, lifescience en biotechnologie, energie en licht. Leerlingen werken samen in groepjes aan korte projecten/opdrachten op een onderzoekende, ontwerpende en ondernemende manier.

In deze projecten wordt het belang van onderzoeken, ondernemen en ontwerpen (3 x O) concreet zichtbaar en werk je aan leuke uitdagingen. Leerlingen combineren denken en doen, ervaren hoe leuk en uitdagend techniek en ondernemen is.

Dit bijzondere lokaal is vanaf schooljaar 2018-2019 volledig in gebruik.

Welke leerlingen komen in dit lokaal om te leren?

Het mooie van dit stOOOmlab is dat leerlingen van groep 7/8 (basisscholen van Filios/SAAM), Theoretische leerweg-leerlingen van Stadion en mbo-studenten van ROC de Leijgraaf (afdeling Onderwijsassistent + Ixperium) in dit lokaal met elkaar en de techniek kennismaken. Twee studenten van het ROC lopen stage vanuit onderwijs en techniek en helpen leerlingen van basisscholen en Stadion bij deze technische kennismaking. Zij assisteren docenten en coachen bij onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Naast dit O3ntdeklab worden in de toekomst meer ontdeklabs ontwikkeld in bijvoorbeeld ‘De Muzelinck’, centrum voor de kunsten en in bibliotheek ‘De Lievekamp’ onder de verzamelnaam STOOM. Deze afkorting staat voor: Samen Talenten Ontdekken met Ondernemende Mensen.

Hoe komt dit O3ntdeklab tot stand?

Door de behoefte aan goed toekomstgericht onderwijs voor onze leerlingen en de goede relatie en samenwerking van Stadion met Filios/SAAM, Talentencampus Oss en het ROC de Leijgraaf. Wij delen de visie dat techniek van belang is en zo vroeg mogelijk moet worden aangeboden om nieuwe, toekomstige tech-talenten te ontdekken en hen in hun ontwikkeling te ondersteunen.

Geïnteresseerd?

Meer info is te verkrijgen via Tessa van Zadelhoff (info@warempel.nl) of
Jan van Vucht (j.vanvucht@hethooghuis.nl)