Dyslexie en dyscalculie

Er zijn wekelijks momenten waarop leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie van onze school
met vragen bij onze dyslexie- en dyscalculiecoach terecht kunnen.