De + van aansluiten op ondersteuningsbehoefte

Er zijn leerlingen die geen bijzondere ondersteuning nodig hebben, het gaat eigenlijk (bijna) vanzelf goed. Er zijn ook kinderen die moeilijkheden ervaren met leren, concentratie, in sociale contacten met anderen of sneller emoties hebben. De groepsleerkracht van de basisschool en ouders geven dat aan bij de aanmelding op onze school. Ook kan ’t zijn dat de mentor/vakdocent in de klas ziet dat het niet goed gaat.

Lees meer

We geven extra aandacht of begeleiding bij leerachterstanden. We geven remedial teaching bij taal en rekenen, studie en huiswerk begeleiding en helpen bij dyslexie en dyscalculie. Ook bieden wij extra aandacht op sociaal/emotioneel gebied in de vorm van faalangstreductietraining, rots & water-lessen en begeleiding op examenvrees.

We hebben dus een goed vangnet om kinderen tot steun te kunnen zijn als dat nodig is. Bij de meeste leerlingen gaat ’t echter zonder problemen en is dit niet of nauwelijks nodig.

Ook bieden we ook passend onderwijs voor een kleine groep leerlingen. We vinden het namelijk belangrijk dat alle kinderen de juiste aandacht krijgen. We hebben naast de gewone lessen en lichtere ondersteuning ook een trajectvoorziening en Koersklas.

Hiermee geven we leerlingen die meer extra aandacht nodig hebben een plek op onze school. We zijn immers allemaal verschillend en het is belangrijk dat je met deze verschillen om leert gaan. Zo gaat dat namelijk ook in de volwassen wereld.

Lees minder

Passend onderwijs

Soms heb je extra ondersteuning nodig om goed mee te kunnen komen op school. Dat kan tijdelijk een steuntje in de rug zijn om je net weer verder te helpen of een vorm van begeleiding voor langere tijd. Misschien herken je jezelf of iemand uit je omgeving wel in de volgende voorbeelden:

‘Soms word ik zo boos dat ik even moet afkoelen. Ik weet dan precies waar ik op school naartoe kan gaan. Daar kennen ze me en helpen ze me om rustig te worden, zodat ik weer naar de les kan. Dat is fijn voor mij, maar ook voor de klas en de leraar.’

‘Steeds leerde ik heel hard voor een toets, maar ik was zo zenuwachtig dat ik alles wat ik geleerd had weer vergat. Ik kon de toets zo niet maken. In een groepje met acht andere kinderen heb ik geleerd hoe ik moet omgaan met deze faalangst. Nu kan ik gelukkig wel goed laten zien wat ik kan op school.’

‘In een volle klas was het heel lastig om op te letten tijdens de les. Daarom zit ik nu in een kleinere klas. De leraar kan me nu veel meer aandacht geven. Ik heb veel lessen van mijn mentor. Die kent me goed en weet precies wat ik nodig heb om goed te kunnen leren. Het gaat nu veel beter met mij! Volgend schooljaar ga ik misschien al naar een gewone klas.’

‘Als iemand iets onaardigs tegen me zegt, weet ik niet goed hoe ik me moet gedragen. Ik weet niet hoe ik dan moet reageren en daar word ik heel verdrietig van. Nu leer ik in een groepje met andere kinderen hoe ik beter voor mezelf kan opkomen. Ook al is het heel spannend, het lukt me nu wel om er iets van te zeggen.’

‘De basisschool vond ik heel makkelijk. Ik heb eigenlijk nooit hoeven leren om goede punten te halen. Nu ik op het voortgezet onderwijs zit, gaat het allemaal niet meer vanzelf. Het lukt me soms niet om mijn huiswerk op tijd af te hebben. Ik weet ook niet goed hoe ik moet leren voor een toets. Ik haal ‘ineens’ slechte cijfers. Waar moet ik beginnen? Hoe moet ik leren? Daar krijg ik nu hulp bij in een groepje met andere kinderen. Zo kan ik weer met een fijn gevoel naar school.’

Extra ondersteuning bieden we natuurlijk al heel lang op al onze Hooghuisscholen. Ook konden leerlingen op Den Bongerd terecht voor intensievere begeleiding. Met ingang van komend schooljaar gaat dat laatste veranderen. Vanuit groep 8 gaan leerlingen niet meer naar Den Bongerd, maar krijgen ze extra begeleiding op hun eigen school. Dit noemen we passend onderwijs.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan in hun eigen buurt en dat ze op hun eigen school de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Binnen Het Hooghuis zorgen we daar met alle locaties samen voor. Op twee verschillende manieren bieden we onze leerlingen extra begeleiding; door middel van trajectvoorziening en in Koersklassen.

Trajectvoorziening

Trajectvoorziening is een verzamelnaam voor alle extra begeleiding die je op school kunt krijgen, terwijl je in een gewone klas zit en met je gewone lessen meedoet. Die ‘trajecten’ worden afgestemd op wat jij nodig hebt. De begeleiding kan kort of lang duren. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met jou en je ouders. In lokaal 3.17/3.18a is onze trajectvoorziening gehuisvest.

Heb je intensievere begeleiding nodig en voor langere tijd? En kom je beter tot je recht in een kleinere klas? Dan kom je in een Koersklas. Die zijn er op verschillende leerniveaus en je vindt ze op verschillende locaties van Het Hooghuis. De docenten van deze klassen weten precies hoe en waarmee ze jou goed kunnen ondersteunen. De koersklassen starten vanaf schooljaar 2018-2019.

Of je nu trajectbegeleiding volgt of in een Koersklas zit, we streven er altijd naar om jou zo te begeleiden dat je na een tijdje weer zonder extra hulp kunt deelnemen aan de lessen in een gewone klas. Natuurlijk krijg je extra ondersteuning zodra en zolang je die nodig hebt, want we vinden het vooral belangrijk dat je je fijn voelt op school en dat het goed met je gaat.

Het Hooghuis werkt ook nauw samen met het Kentalis Compas College. Dit is een school voor kinderen die doof of slechthorend zijn, of spraakproblemen en/of taalproblemen hebben. Deze leerlingen krijgen begeleiding van Kentalis, maar volgen les op een Hooghuisschool.

Wanneer jij, je ouders en je basisschool het idee hebben dat je extra begeleiding nodig hebt in de brugklas, dan kun je dat aangeven bij aanmelding op de middelbare school van jouw keuze. Samen met je school bekijken jullie dan welke begeleiding het beste voor jou is. Zo zorgen we samen voor een goede start!

Voor vragen kun je terecht bij:

Deborah van Ham, d.vanham@hethooghuis.nl (zorgcoördinator)

Anneke Hendriks-Engbers, a.engbers@hethooghuis.nl (leerjaar 1)

Marianne van Heumen, m.vanheumen@hethooghuis.nl (leerjaar 2)

Esther Raemaekers, e.raemaekers@hethooghuis.nl (leerjaar 3)

Eddy van Oorschot, e.vanoorschot@hethooghuis.nl (leerjaar 4)

De extra ondersteuning via de trajectvoorziening en Koersklassen zijn de invulling van passend onderwijs op onze Hooghuisscholen. Op Stadion zijn er in 2018-2019 Koersklassen op theoretisch-kader niveau in leerjaar 1 en 3. Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn er Koersklassen in leerjaar 1-2-3 (en eventueel 4)