Flex brugperiode

De meeste leerlingen komen met een theoretisch advies (TL) naar het Stadion. Als er twijfel is tussen de theoretische en de kaderberoepsgerichte leerweg, krijg je geen éénduidig TL-advies maar een dubbel advies van jouw basisschool. Omdat we een kansenschool zijn, krijg je bij ons maximaal twee jaar de tijd om te laten zien dat vmbo-t de juiste leerweg is voor jou. In slechts twee jaar tijd ontdekken we samen welke leerweg het beste bij je past. De theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of misschien wel de havo.

We kijken daarbij naar jouw resultaten, motivatie en manier van leren. Als na één jaar al duidelijk is dat kader meer passend is, begeleiden wij je goed in de overstap naar klas 2 van de kaderberoepsgerichte leerweg op school ZuidWest van Het Hooghuis. Gaat het goed in leerjaar 1 of twijfelen we nog tussen de kader en theoretische leerweg, dan ga je verder in leerjaar 2 op onze school. Aan het einde van leerjaar 2 is duidelijk wat ’t beste bij jouw mogelijkheden en manier van leren past. Als de kaderberoepsgerichte leerweg passend is, begeleiden wij je goed in de overstap naar klas 3 op locatie ZuidWest van Het Hooghuis. Veruit de meeste leerlingen blijven gewoon op onze school en behalen hier het theoretisch diploma.

Wij werken met deze flexible brugperiode omdat ieder kind zich in een eigen tempo ontwikkelt. In de leeftijd van 10 tot 14 jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen in de hersenen die beïnvloeden welke leerweg ’t beste past. De basisschool stopt echter na groep 8 en je bent dan ongeveer 12 jaar. Voor veel kinderen is er dan nog twijfel en komt de overstap naar de best passende leerweg te vroeg. Door de brugperiode nemen wij de tijd om je goed te begeleiden naar de juiste leerweg.