De + van aansluiten op oriëntatie en passie

In leerjaar 1 en 2 heb je de talenturen mogen ervaren en heb je nagedacht wat je met jouw talenten kan en wil gaan doen.

Om de juiste vervolgkeuzes te maken, moet je jezelf goed kennen. Dus weten waar je interesses en talenten liggen en waar je dus goed in bent of wilt worden.

Op Stadion komen vier jaar lang drie belangrijke vragen steeds weer terug:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

LOB in de onderbouw

In alle vakken maar vooral ook in Talententijd en het vak Dienstverlening & Producten ben je  bezig om de antwoorden op deze drie vragen te ontdekken. Tijdens de mentorlessen en lessen Loopbaan en Oriëntatie Begeleiding (LOB) werk je aan deze drie vragen, onderzoek je vervolgmogelijkheden en verwerk je alles in een digitaal portfolio. Dit is een programma op de computer dat je een overzicht geeft van de activiteiten en informatie die jij hebt verwerkt in klas 1 t/m 4.

In klas 1 en 2 krijg je natuurlijk verschillende vakken en om je een beeld te geven hoe dit eruit ziet hebben we onderstaand schema en een voorbeeld van een weekrooster. Zo kan je zien hoe een gewone week eruit ziet.

De + van oriëntatie en een extra theorievak

LOB in de bovenbouw

In klas 3 en 4 ga je jezelf verder oriënteren in een bepaalde richting die past bij jouw interesses. Ook kies je natuurlijk de theorievakken waar jij goed in bent of wilt worden.

Je kiest aan het einde van klas 2 een vakkenpakket dat bij jou past. Je hebt de keuze uit maar liefst 7 vakkenpakketten waarbinnen je ook nog mag kiezen (zie de afbeelding).

Bij vier vakkenpakketten kies je naast een goede en persoonlijke oriëntatie voor een extra theorievak. Dat kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld naar de havo wil of nog erg twijfelt voor welke mbo-richting je gaat. We zijn erg goed in het begeleiden van deze moeilijke keuzes en geven hier structureel aandacht aan in jouw lesrooster. In de wekelijkse mentorlessen werk je in jouw digitale portfolio, in jouw eigen werkboek en wordt je goed begeleid door jouw mentor. De mentor bespreekt jouw keuzes met jou, maar ook met jouw ouders in ouder-leerling-mentorgesprekken (3 keer per jaar). De decaan kan je hierbij ook nog helpen.