Vmbo-tl+ en gepersonaliseerd leren

Hartelijk welkom op onze website!

Op deze website geven wij veel informatie over onze school en hopen wij jouw vragen te beantwoorden. Mocht dat toch niet lukken, dan nodigen we je van harte uit om ons persoonlijk te bevragen of een afspraak te maken.

Onze school maakt veel werk van goed onderwijs op de theoretische leerweg, het laten ontdekken van talenten en een goede aansluiting op het basisonderwijs en vervolgopleidingen.

Op onze website zetten we op een rij hoe wij talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs invulling geven. Het concept van ons onderwijs dragen wij met trots uit en noemen wij vmbo-TL+. De plus(+) staat hierbij voor gepersonaliseerd leren. Dat betekent dat wij aansluiten op de behoeftes van onze leerlingen. We sluiten aan op het advies van de basisschool, op het gewenste leerniveau, op persoonlijke interesses en talenten en op de behoefte aan veiligheid en uitdaging.

De theoretische leerweg is ons specialisme. We bieden onze leerlingen theoretische kennis en beroepsgerichte praktijk zodat zij goed worden voorbereid op de juiste mbo-vervolgopleiding. Voor onze vmbo-leerlingen kan het vervolg ook de havo zijn.

Naast de afsluiting met een waardevol theoretisch diploma en de keuze voor een goede vervolgopleiding, willen wij leerlingen breder toerusten op hun toekomst. Wij willen dat ze in sociaal en persoonlijk opzicht groeien en voldoende zelfvertrouwen hebben om succesvolle stappen in een snel veranderende wereld te zetten. We leren kinderen op onze school om ondernemend te zijn om deze veranderingen aan te kunnen.

Het team van het Stadion helpt jongeren te motiveren om te ontdekken waar hun talenten liggen. We bieden met onze vmbo-opleiding een goede bijdrage voor het vinden van een gelukkig en succesvol leven.