Scholen op de kaart

Het Hooghuis neemt deel aan ‘Scholen op de kaart’. Dit geeft onder andere een overzicht van de onderwijsprestaties van onze scholen. Slagingspercentages, tevredenheidsonderzoeken en andere aspecten van onze school kun je via de onderstaande link raadplegen. Deze informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de school zelf.